ไปโทโฮคุด้วยรถไฟชินคันเซ็น!

新幹線を知る

Digital Pamphlet

HOKKAIDO SHINKANSEN
Scheduled to open in Spring 2016.3.26

คุณสามารถดูโบรชัวร์ที่แนะนำ "การท่องเที่ยวโดยรถไฟสายตรงจาก โตเกียว ถึง สถานี ชิน ฮาโกดาเตะ โฮกุโตะ"

ดูหนังสือดิจิตอล